Dejanja

SKUPINA ZA ROG

~ POBUDNIKI:

uporabniki in uporabnice Avtonomne tovarne Rog, drugi podporniki


~ OZADJE:

Avtonomna Tovarna Rog je bil zaskvotiran prostor, v katerem je delovalo preko dvajset kolektivov in je bil namenjen vsem, ki so delovali na področju umetnosti, sociale, športa, cirkuških in drugih dejavnosti, predstavljal pa je tudi pomemben prostor političnega organiziranja. Uporabniki so prostore zasedli leta 2006 – takrat še ob pasivni podpori MOL. Kasneje so nastali načrti za “revitalizacijo” območja s hotelskim kompleksom in drugimi komercialnimi dejavnostmi, kar je kasneje zamenjala ideja za javno-zasebni projekt skupaj s kulturnim centrom, nazadnje pa je ob pomanjkanju investitorjev ta projekt dobil formo objekta Centra Rog.


Tako uporabniki avtonomne tovarne kot strokovna javnost so občinski projekt Center Rog ostro kritizirali, saj 30-milijonska javna investicija nima nikakršne oprijemljive vsebinske sheme, izpodriva pa samonikle prakse in javno odprte prostore, ki so jih prebivalci Ljubljane ustvarili tekom 15ih let. Župan Zoran Janković je 19. 1. 2021 z dejanjem samovolje uporabnikom kršil ustavno zagotovljene pravice, ter jih ob 7ih zjutraj z zasebno varnostno službo brez opozorila in brez naloga nasilno deložiral, njihove prostore in večino imovine pa še isti dan uničil. Nasilje občine je bilo ostro obsojeno s strani javnosti, sprožilo je proteste in tudi nastanek platforme LOM.


~ ZAPISNIK:

V skupini se je poudaril pomen političnega delovanja Roga, od izbrisanih do nevidnih delavcev, beguncev, umetnikov in protestnikov. Z izselitvijo uporabnikov in rušitvijo objektov je nastala velika praznina, nikjer namreč ni tovrstne ustvarjalne svobode in možnosti hitrega organiziranja. Prostorsko stisko čutijo vsi, predvsem mladi. Rog je bil zaseden za delavski razred, vrnjen pa je bil v roke kapitalistom. Vsi udeleženi se strinjamo, da je nujno potrebno vzpostaviti nove avtonomne prostore.


~ SKLEPI IN AKCIJE:

Rog se mora zdaj razpršiti po mestu, nato pa se z obnovljeno energijo v razširjeni verziji vrniti nazaj v prvotni teritorij. Potrebno je vzpostaviti nov skvot, hkrati pa problematizirati nastanek spornega Centra Rog. Ti dve kampanji bi bilo potrebno povezati. V trenutno zahtevnih okoliščinah represije bi bilo skvotanje manjše skupine hitro zatrto, zato je potrebno najprej še razširiti podporo avtonomnih prostorov. To bi lahko storili v relaciji do Roga, ki ima še vedno široko podporo.

V zvezi s tem se predlaga koalicija za vrnitev Roga prebivalcem in prebivalkam mesta. Zažene se kampanja “Osvobodimo Tovarno Rog” - poleti bo koordinacijska skupina na to temo izvedla dogodke in povabila k sodelovanju nekdanje in bodoče uporabnike, strokovno in širšo javnost.