Dejanja

SKUPINA ZA ŠPORT IN REKREACIJO

~ POBUDNIKI:

Vid L. in člani civilne iniciative Vrnite nam igrišče na Partizanu!


~ OZADJE:

V ljubljanski četrti Trnovo deluje istoimensko športno društvo, nekoč znano tudi pod imenom Partizan. Dve teniški, košarkarsko in otroško igrišče na zemljišču ŠD Trnovo so bili do nedavnega javno dostopni vsem prebivalcem mesta, letošnjega aprila pa je uporabnike presenetila nenapovedana postavitev ograje, ki omejuje prost dostop do igrišč. Člani iniciative so ugotovili, da je v ozadju dogajanja skupina športnih funkcionarjev, ki že več let prevzema posamezna športna društva in mešetari s pripadajočimi zemljišči. Prispevku na to temo lahko prisluhnete na tej povezavi: https://radiostudent.si/politika/offsajd/foul-play-v-trnovem


~ ZAPISNIK:

Pred desetletjem je bil na lokaciji načrtovan obsežen gradbeni projekt s podzemnimi garažami in športno dvorano, v pripravi je bil tudi OPPN. Zaradi otežene gradnje na barjanskih tleh je projekt takrat propadel, v iniciativi pa menijo, da poskuša vodstvo ŠD Trnovo projekt spet oživiti. Po tem, ko so člani iniciative posumili, da se v društvu dogaja nekaj sumljivega, so se vanj včlanili in na ta način želeli priti do dodatnih informacij. Na aprilskem Občnem zboru društva, kjer so vodilnim želeli postaviti vprašanja glede njihovih namer, pa jim je bil vstop na zbor fizično preprečen, kar je v nasprotju s statutom društva in Zakonom o društvih.


Kljub več kot 500 zbranim podpisov stanovalcev bližnje trnovske soseske, ki nasprotujejo kakršnimkoli poskusom privatizacije igrišč, vodstvo še naprej ne komunicira o svojih načrtih glede prenove in vizije društva v prihodnosti. Prav tako ne sprejema pošte, ne odgovarja na e-maile in ne sprejema novih članov. Nekatere člane je zaradi sodelovanje v iniciativi iz društva celo izvrglo, medtem ko drugim grozi z zamrznitvijo članstva. Članom se ne omogoča vpogleda v dokumentacijo in se z njimi ne deli zapisnikov preteklih sestankov. Športni park je v dopoldanskem času, ko ne obratuje lokal, še vedno zaprt. Da se zgodba ŠD Trnovo ne ponovi še kje drugje, je zato potrebno vztrajati na transparentnem delovanju vodstev športnih društev.


Problematika poskusa privatizacije ŠD-jev v Ljubljani pa je širša. Skupina se je spraševala koliko takšnih "gnilih" društev je še v mestu. Tudi bežigrajski stadion je bil nekoč za prebivalce mesta odprt brezplačno, zdaj pa je že več kot deset let zaprt in klavrno propada. V ŠD Partizan Vič, kjer je lastnik postal MOL, se zunanja igrišča daje v najem zasebnikom, podoben problem je tudi v telovadnicah osnovnih šol, ki so takoj po zaključku pouka namenjena izključno zasebnim skupinam. Primer ŠD Trnovo pa je prav tako dober pokazatelj tega, da se tudi javno dostopne športne površine umikajo bolj donosnim vsebinam, mesto pa se pospešeno spreminja v prostor za investicije.


~ SKLEPI:

Skupina bo čez poletje naredila analizo športnih društev v Ljubljani, z namenom, da se ugotovi morebitne nepravilnosti in prepreči situacijo, ki se je zgodila v Trnovem. Člani in podporniki iniciative "Vrnite nam igrišča na Partizanu!" se na lokaciji ŠD Trnovo sicer dobivajo vsak četrtek. Tam si izmenjujejo informacije in mnenja, na srečanja pa vabijo tudi vse ostale člane športnih društev v mestu. Pozivajo jih, da se angažirajo v boju za ohranjanje javno dostopnih športnih igrišč in si pri tem medsebojno pomagajo. Ob tem pa ne pozabijo iti skupaj tudi na pivo!