Dejanja

Prostori-konkretno

Turizem in AirBNB

Samovolja MOL

Monopol Europlakata

Izsiljevanje Fondovcev

Samomor gradbinca ob propadu Grepa

Možnosti preureditve upravljanja celotnega bodočega območja ROG

Akademski kolegij

Propadanje Plečnikovega stadiona

Pogojevanje izdaje služnostne pravice na par majnhnih parcelah za izgradnjo NUK2, kjer je MOL lastnik. Izsiljevanje za zamenjavo izselitve srednje šole iz Križank.

Srednja ekonomska na Prešernovi

Izgon Univerze iz središča mesta na obrobje

Ilirija

Razprodaja nepremičnin v lasti MOL