Dejanja

O nas

Prebivalci in prebivalke Ljubljane, samonikle skupine, strokovnjaki in strokovnjakinje odpiramo platformo za razpravo in preplet akcij za odprto mesto. V mestu v zadnjih dveh desetletjih se vse bolj uveljavlja princip, ki zanemarja potrebe prebivalstva, sledi željam posameznikov in posledično dobička.

Manjko javnega, tehtnega premisleka in ravnanja glede:


Prostorskih politik


Socialnih politik (dostop do stanovanj, povezovanje starejših, prostor za aktivnosti mladih, možnosti za ekonomsko šibke, socialno delo z uporabniki drog, omogočanje alternativnih umetnostne in športne prakse, podpora vključevanju migrantov ter družbeno organiziranje samoniklih skupin…)


in Varstva okolja.


Zato želimo spodbuditi in povezati razprave in iniciative za odprto mesto. Ključen del uveljavljanja teh politik so skupnostni prostori in participatorno upravljanje z mestom.

Nasilni napad na AT Rog ni izjemen primer samovoljnega in netransparentnega ravnanja oblasti v mestu. Odpirajo se številna širša vprašanja glede upravljanja s prostorom, socialnim delom v mestu, sistemskih rešitvah in podpore samoorganizaciji. Kako naj mladi pridejo do študentske sobe in do stanovanja ob astronomskih cenah? Zakaj mesto in država na zagotovita, dovolj socialnih služb za ranljive skupine? Kam še lahko izrinejo marginalizirane skupine in zakaj mesto in država ne zagotovita možnosti za razvoj neinstitucionalne organizacije socialnega dela? Kakšen naj bo razvoj mestnega jedra in četrti? To je le del vprašanj, na katera moramo začeti iskati odgovore.