Dejanja

Manifest

Ekonomija in enakost

LPP za vse!

1. Študentska stanovanja, Akademski kolegij

2. Socialna stanovanja + dostopna stanovanja

3. Socialno šibkejše skupine ljudi / brezdomci, odvisniki, migranti

4. Bivanje starejših, domovi za starejše brez koncesij