Dejanja

Peticije

Redakcija dne 00:08, 23. marec 2021 od Vatroslav (pogovor | prispevki)
(prim) ← Starejša redakcija | poglejte trenutno redakcijo (prim) | Novejša redakcija → (prim)

Podpisniki in podpisnice tega apela že dober mesec dni čakamo na pojasnila Mestne občine Ljubljana o upravičenosti in zakonsko utemeljeni izpraznitvi Avtonomne tovarne Rog.

Podpiši peticijo na: https://www.peticija.online/poziv_vodstvu_mestne_obine_ljubljana_rog

Ker po mesecu dni nismo prejeli nobenega dokumenta o izvršbi, izražamo najglobljo ogorčenost ob, bojimo se, nezakoniti nasilni izpraznitvi Avtonomne tovarne Rog in opozarjamo na samovoljo in vandalizem ob uničevanju avtonomne skupnosti kot take ter prostorov ustvarjanja družbenih, političnih in umetnostnih praks. Uničena je celotna infrastruktura za umetniško ustvarjanje, športne in skrbstvene dejavnosti ter avtonomno politično organiziranje. Tudi sam Rog, kakršen je bil, dojemamo kot umetnino in politiko skrbi od spodaj. Mestna občina Ljubljana je uporabnike in uporabnice Roga s svojim brutalnim vdorom ponižala, razčlovečila in razlastila.

Čeprav je od uničenja Roga minilo nekaj tednov, tega nasilnega dejanja trenutnih mestnih oblasti nismo pozabili. Po mesecu dni se še bolj jasno kažejo razsežnosti nesankcioniranega samovoljnega ravnanja z uporabo represivnega aparata. Ne moremo dopustiti, da bi tovrstne prakse sprejeli kot nekaj normalnega. Podobna prisvajanja prostora in deložacije se dogajajo povsod po svetu in povsod se jim ljudje zoperstavljajo, saj so namenjene okoriščanju peščice bogatih. Ne gre le za Rog, gre za vse prebivalce in prebivalke Ljubljane, ki se moramo umikati pred novimi gradnjami, varnostnimi službami, ulice pa postajajo očiščene vsega, kar bi nanje lahko vdahnilo spontano življenje.

V javnosti je bilo govora o projektu Center Rog, ki naj bi nadomestil Avtonomno tovarno Rog. Kar smo videli doslej, v ničemer ne sledi tistemu, kar se je dogajalo v Avtonomni tovarni Rog. To po dosedanjih predstavitvah projekta ne bo avtonomen skupnostni prostor, ne bo pa tudi ponujal prostora za dosedanje uporabnike. V tej luči zahtevamo:

1. Predložitev pravnomočnega naloga za izpraznitev Avtonomne tovarne Rog. Pričakujemo tudi seznanitev zainteresirane javnosti z natančnim uradnim popisom umetnin in osebne ter skupnostne lastnine uporabnikov in uporabnic Avtonomne tovarne Rog. Če Mestna občina Ljubljana teh dokumentov ne more nemudoma predstaviti javnosti, zahtevamo takojšnje javno opravičilo uporabnikom in uporabnicam ter širši zainteresirani javnosti. Od ustreznih organov pričakujemo reakcijo na za zdaj domnevna brezpravna dejanja.

2. Ob nasilnem posegu oblasti in najete zasebne varnostne službe so bile uničene številne umetnine, knjige, arhivi, dokumenti, oprema za uprizoritvene in likovne dejavnosti, glasbeni instrumenti, računalniki, denar, dokumenti, peči in pohištvo. Uporabnice in uporabniki Roga so doslej prevzele in prevzeli le manjši del opreme, ki so jo uporabljali in uporabljale. Širšo javnost zanima, kaj se je zgodilo s preostankom opreme in težko privarčevanim denarjem. Vemo pa, da uničenih umetnin ni mogoče povrniti.

3. Zahtevamo zagotovitev brezplačnega prostora za vse uporabnike in uporabnice Avtonomne tovarne Rog, za njihove različne iniciative in dejavnosti ter skupnosti, in to na skupni lokaciji v središču mesta, za katero se MOL zaveže, da bo na voljo uporabnikom neposredno (brez posebnega razpisa). Avtonomno tovarno Rog razumemo kot živo socialno skulpturo, kot živo prostorsko-časovno umetnino, kot skupnost neodvisne ustvarjalnosti, iz katere MOL izganja življenje in dostojanstvo. Rušenje Roga razumemo kot urbicid. Na koncu pričakujemo, da bo Mestna občina Ljubljana obnovila javno razpravo o Rogu v luči nedavnih dogodkov. Čas je za resen premislek o tem, katere vsebine naj mestne oblasti načrtujejo za elite in katere naj bodo namenjene vsem prebivalcem in prebivalkam mesta, tudi tistim in takšnim, ki jih briše kolesje ekonomskih kapitalskih interesov, svoji skupnosti pa v zameno prispevajo nemerljive količine socialnega in kulturnega kapitala. V tej luči potrebujemo skupnostne prostore vsi prebivalci in prebivalke mesta Ljubljana, ne le tisti, ki so jih doslej našli v Avtonomni tovarni Rog.

PRVOPODPISNIKI:

prof. dr. Rajko Muršič, UL FF

Robert Černelč, UL ALUO

prof. Alen Ožbolt, UL ALUO

izr. prof. mag. Anja Planišček, UL FA

prof. mag. Tadej Glažar, UL FA

doc. dr. Vera Grebenc, UL FSD

doc. dr. Gorazd Kovačič, UL FF

doc. dr. Tomo Stanič, UL ALUO

asist. mag. Klemen Ploštajner, UL FDV

doc. dr. Petja Grafenauer, UL ALUO

prof. dr. Svetlana Slapšak, nekdanja dekanja ISH

prof. dr. Božidar Slapšak, upokojeni profesor UL FF

izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron, UL FF

prof. dr. Aleš Vodopivec, UL FA

prof. dr. Miha Humar, UL BF

doc. Primož Jeza, UL ALUO

izr. prof. Domen Fras, UL ALUO

prof.dr. Uršula Berlot Pompe, UL ALUO

prof. dr. Vesna Leskošek, UL FSD

prof. dr. Zdravko Kobe, UL FF

prof. dr. Mitja Velikonja, UL FDV

izr. prof. dr. Andreja Vezovnik, UL FDV

dr. Marko Hočevar, UL FDV

izr. prof. dr. Igor Vobič, UL FDV

doc. dr. Metka Mencin, UL FDV

doc. mag. Zora Stančič, PEF UL

prof. Eduard Čehovin, UL, ALUO

doc. Emil Kozole, UL ALUO

doc. dr. Nika Grabar, UL FA

doc. Matej Stupica, UL ALUO

doc. dr. Barbara Predan, UL ALUO

dr. Iztok Šori, Mirovni inštitut

doc. mag Vasja Lebarič UL FDV

doc. dr. Ana Marija Sobočan, UL FSD

doc. mag. Boštjan Drinovec, UL ALUO

doc. dr. Irena Šumi, UL FSD

izr. prof. dr. Anja Zalta, UL FF

doc. dr. Nina Mešl, UL FSD

prof. dr. Alenka Švab, UL FDV

doc. dr. Srečo Dragoš, UL FSD

doc. dr. Ana Kralj, UL FSD

prof. dr. Tanja Rener, UL FDV

prof. dr. Mira Čeh, IJS, UL ALUO

izr. prof. mmag. Ksenija Čerče, UL ALUO

doc. Tomaž Furlan, UL ALUO

doc. dr. Rok Benčin, ZRC SAZU

asist. dr. Daša Tepina, UL ALUO

asist. mag. Anamarija Šiša, UL FDV

doc. dr. Jernej Amon Prodnik, UL FDV

asist. dr. Eva Vrtačič, UL FDV

Franček Drenovec

doc. dr. Milko Poštrek, UL FSD

prof. dr. Peter Stanković, UL FDV

asist. dr. Jasna Mikić, UL FDV

Matej Zonta, UL ALUO

asist. dr. Martina Malešič, UL FF

Miha Kozorog, UL FF

prof. dr. Mirjam Mencej, UL FF

prof. Jože Barši, UL ALUO

doc. Gašper Medvešek, UL FA

doc.dr. Primož Medved, UL FDV

Arne Vehovar, meščan

izr. prof. dr. Mojca Urek, UL FSD

doc. Emina Djukić, ALUO

dr. Miloš Kosec

prof. dr. Darja Zaviršek, UL FSD

Andraž Magajna, UL FF

Marko Mesec, predavatelj, UL FSD

Tina Ivnik, FF UL

Emil Jurcan, UL FA

asist. mag. Andrej Kamnik

izr. prof. dr. Barbara Kresal, UL FSD

dr. Darja Tadić, UL PEF

prof. dr. Marko Marinčič, FF UL

izr. prof. dr. Jelka Zorn, UL FSD

prof. dr. Bojana Kunst, JLU Giessen

asist. Klara Zalokar, UL FA

prof. dr. Mladen Dolar, UL FF

izr. prof. dr. Matej Kristan, UL FRI

asist. Jure Henigsman, UL FA

dr. Boris Vezjak, UM FF

prof. dr. Vito Flaker, UL FSD

Jure Grom, UL ALUO

izr. prof. dr. Beti Žerovc, UL FF

prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, UL FF

dr. Katja Simončič, Inštitut za kriminologijo pri PF v LJ

doc. dr. Miha Hafner, UL PF

dr. Danijela Tamše

dr. Simona Zavratnik, UL FDV

doc. dr. Špela Razpotnik, UL PEF

dr. Marjana Strmčnik, UL FF

izr. prof. dr. Jaka Bonča, UL FA

izr. prof. dr. Alenka Fikfak, UL FA

doc. dr. Andrej Kurnik, UL FDV

doc. dr. Tadej Troha, ZRC SAZU

mag. Sandi Abram, UL FF

doc. dr. Sarah Lunaček, UL FF

Maja Ivačič

prof. dr. Alenka Zupančič, ZRC SAZU

Profesorji, docenti, raziskovalci in druge univerzitetne delavke in delavci Stopite v stik z avtorjem peticije


https://www.peticija.online/signatures/poziv_vodstvu_mestne_obine_ljubljana_rog/